Chào mừng bạn đến với
Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Fubon Việt Nam
 
     
Bảo hiểm Nhân thọ Fubon (Việt Nam) > Thông điệp của Tổng Giám Đốc

Thông điệp của Tổng Giám Đốc

 

     Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam sẽ tiếp nối và nâng cao các giá trị cốt lõi “Thành thực, Thân thiện, Chuyên nghiệp và Sáng tạo” của Tập đoàn Tài chính Fubon, áp dụng những kinh nghiệm thành công của công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Đài Loan vào việc thiết kế các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm phù hợp với nhu cầu thị trường và tuân thủ nghiêm ngặt các qui định tại Việt Nam, nhằm cung cấp những dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tốt nhất ra thị trường Việt Nam. Với việc khai trương Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam, hoạt động của Tập đoàn Tài chính Fubon đã mở rộng từ ngân hàng, bảo hiểm phi nhân thọ đến bảo hiểm nhân thọ, trở thành đối tác tốt nhất về dịch vụ bảo hiểm và tài chính đối với các doanh nghiệp Đài Loan và người dân tại Việt Nam.


     Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam ngoài việc tuyển dụng các đại lý bảo hiểm để tự đào tạo bồi dưỡng, bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh tận dụng các nguồn lực về tài chính ở địa phương để thúc đẩy hình thức bán chéo các sản phẩm bảo hiểm. Cùng với sự phát triển của kinh tế Việt Nam, các bậc cha mẹ ngay càng coi trọng việc giáo dục đào tạo của con cái, công ty sẽ tập trung vào các sản phẩm bảo hiểm có hoàn vốn, loại hình tích lũy và quỹ giáo dục tích lũy. Đồng thời căn cứ vào đặc tính và nhu cầu của thị trường để đưa ra những sản phẩm bảo hiểm thiết thực, bằng những chiến lược tiếp thị linh hoạt dựa trên nguyên tắc kinh doanh ổn định, từng bước thăm dò thị trường Việt nam, nhằm mang đến cho các doanh nhân Đài Loan và người dân địa phương dịch vụ bảo hiểm chuyên nghiệp nhất.

 

 

↑TOP