Danh mục
PHÚC BẢO AN PHÚ

PHÚC BẢO AN PHÚ

PHÚC BẢO AN PHÚ đóng phí ngắn hạn bảo vệ dài hạn như một tài khoản tiết kiệm và bảo vệ toàn diện cho bạn và gia đình. Sản phẩm giúp bạn vượt qua nỗi lo về tài chính ngay cả khi mắc bệnh hiểm nghèo, hợp đồng vẫn tiếp tục được duy trì với quyền lợi phiếu tiền mặt và đáo hạn giúp những kế hoạch tài chính của bạn và gia đình không bị ảnh hưởng trong quá trình điều trị bệnh hiểm nghèo


Đặc điểm nổi bật của sản phẩm

 

Quyền lợi bảo hiểm

 

  • Quyền lợi TĂNG DẦN trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

100% Số tiền bảo hiểm gia tăng tương ứng với năm xảy ra sự kiện bảo hiểm (gọi tắt là STBH gia tăng)*

(*STBH gia tăng = Số tiền bảo hiểm * hệ số tương ứng theo năm được quy định trong điều khoản hợp đồng)

 

  • Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo:

 

 

  • Quyền lợi tiền mặt định kỳ:                                                        

                                                                                      5% × Số tiền bảo hiểm mỗi 3 năm

 

  • Quyền lợi đáo hạn:

 

Thông tin sản phẩm

 

 Tuổi được bảo hiểm

 0 ~ 53 (Không vượt quá 65 tuổi khi kết thúc thời hạn bảo hiểm)

 Thời hạn bảo hiểm

 12 năm hoặc 15 năm

 Thời hạn đóng phí

 09 năm hoặc 12 năm

 Định kỳ đóng phí

 Hàng quý, hàng nửa năm hay hàng năm

 Số tiền bảo hiểm

 Từ 30 triệu đến 2 tỷ đồng.

 


THÔNG TIN THAM KHẢO

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Những giải pháp gia tăng bảo vệ

Ngoài sản phẩm chính, bạn có thể chọn thêm các sản phẩm bổ trợ dưới đây để được bảo hiểm có hiệu quả, tránh khỏi tổn thất tài chính gây ra bởi tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn/ thương tật do tai nạn.