Danh mục
PHÚC BẢO BỔ TRỢ NẰM VIỆN DO TAI NẠN

PHÚC BẢO BỔ TRỢ NẰM VIỆN DO TAI NẠN

Tai nạn có thể bất ngờ xảy đến mọi lúc, mọi nơi và gây ra những tổn hại lớn nhỏ về cả vật chất lẫn tinh thần. Nếu rủi ro không may xảy ra, ngoài việc chịu đựng các tổn thương về sức khỏe, các chi phí dành cho việc chữa trị, khắc phục hậu quả tai nạn cũng có thể trở thành một gánh nặng lớn.

PHÚC BẢO BỔ TRỢ NẰM VIỆN DO TAI NẠN sẽ giúp Bạn chủ động giảm bớt gánh nặng viện phí cho Bản thân và Gia đình thân yêu nếu chẳng may rủi ro xảy đến.


Đặc điểm nổi bật của sản phẩm

 

 

Quyền lợi bảo hiểm

 

  • Quyền lợi hỗ trợ nằm viện do tai nạn:

Chi trả căn cứ vào số ngày nằm viện thực tế như sau:

*Chi trả tối đa 90 ngày cộng dồn cho mỗi năm hợp đồng.

 

 

  • Quyền lợi hỗ trợ chăm sóc đặc biệt do tai nạn (ICU):

Ngoài Quyền lợi hỗ trợ nằm viện do tai nạn, khi phải nằm viện tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) Fubon chi trả thêm:

100% × Số tiền bảo hiểm × Số ngày nằm viện tại phòng chăm sóc đặc biệt

*Chi trả tối đa 30 ngày cộng dồn cho mỗi năm hợp đồng.

 

 

  • Quyền lợi hỗ trợ chăm sóc y tế tại nhà do tai nạn:

Căn cứ vào số ngày năm viện thực tế, Fubon sẽ chi trả thêm quyền lợi hỗ trợ chăm sóc y tế tại nhà:

25% × Số tiền bảo hiểm × Số ngày nằm viện thực tế

*Chi trả tối đa 90 ngày cộng dồn cho mỗi năm hợp đồng.

Thông tin sản phẩm

 

  • Thời hạn bảo hiểm:

Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn đóng phí Tuổi bảo hiểm
1 năm 1 năm 6 ~ 55
(tuổi tối đa vào ngày tái tục sản phẩm ít hơn 60 tuổi).

 

  • Định kỳ đóng phí: năm, nửa năm, quý ( theo định kỳ đóng phí của sản phẩm chính)
  • Hạn mức số tiền bảo hiểm: Khách hàng có thể lựa chọn Số tiền bảo hiểm (STBH) của sản phẩm này theo bảng sau:
Nhóm nghề nghiệp 1 2 3
Tuổi bảo hiểm ≤ 14 100.000 VNĐ
Tuổi bảo hiểm > 14 STBH của sản phẩm ADR01 < 200 triệu 100.000 VNĐ
200 triệu ≤ STBH của sản phẩm ADR01 < 300 triệu 100.000 hoặc 200.000 VNĐ
300 triệu ≤ STBH của sản phẩm ADR01 100.000; 200.000 hoặc 300.000 VNĐ 100.000 hoặc 200.000 VNĐ
  • Giới hạn mua sản phẩm:

              - AHR01 chỉ có thể mua cho người được bảo hiểm của sản phẩm ADR01.

              - Nhóm nghề nghiệp của người đươc bảo hiểm: từ cấp 1 đến cấp 3.


THÔNG TIN THAM KHẢO

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Danh sách bệnh viện được chấp thuận