Danh mục
PHÚC BẢO BỔ TRỢ TỬ KỲ DO TAI NẠN

PHÚC BẢO BỔ TRỢ TỬ KỲ DO TAI NẠN

Không bao giờ là quá muộn để lên kế hoạch chuẩn bị và bảo vệ vững chắc hơn cuộc sống của bạn.

Đã đến lúc bạn cần phải bảo vệ gia đình thân yêu tránh những tác động tài chính do tai nạn bất ngờ gây ra.

PHÚC BẢO BỔ TRỢ TỬ KỲ DO TAI NẠN là sự lựa chọn tốt nhất tăng cường bảo vệ đề phòng tai nạn bất ngờ.


Đặc điểm nổi bật của sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm

                                      

Quyền lợi trong trường hợp tử vong do tai nạn: 100% x Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi trong trường hợp thương tật do tai nạn: 5%~100% x Số tiền bảo hiểm

 (tỷ lệ thanh toán tùy thuộc vào mức độ thương tật)

Thông tin sản phẩm

 

Tuổi được bảo hiểm 0 ~ 65
Thời hạn bảo hiểm Gia hạn hàng năm
Thời hạn đóng phí Gia hạn hàng năm
Định kỳ đóng phí Hàng quý, hàng nửa năm hay hàng năm
Số tiền bảo hiểm

Tồi thiểu: 100 triệu đồng

Tối đa:     500% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính

 


THÔNG TIN THAM KHẢO

Tài liệu giới thiệu sản phẩm