Danh mục
PHÚC BẢO PHÁT LỘC

PHÚC BẢO PHÁT LỘC

Là một giải pháp bảo hiểm được thiết kế với các thời hạn hợp lý, đáp ứng được nhu cầu tích lũy tài chính và nhu cầu bảo vệ trong các giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Việc tập trung thời gian đóng phí chỉ trong 5 năm giúp bạn chủ động hơn, không còn nỗi lo về biến động tài chính như khi đóng phí dài hạn.


Đặc điểm nổi bật của sản phẩm

 

 

 

Quyền lợi bảo hiểm

 

 Quyền lợi tử vong/Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

 

 

 

Quyền lợi đáo hạn:

 

 140% Số tiền bảo hiểm

 

 

 

 

Thông tin sản phẩm

 

 Tuổi bảo hiểm  0 ~ 65
 Thời hạn bảo hiểm  10 năm, 12 năm, 15 năm hoặc 20 năm
 Thời hạn đóng phí  5 năm
 Định kỳ đóng phí  Hàng năm, Hàng nửa năm hoặc Hàng quý

THÔNG TIN THAM KHẢO

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

 

 

Những giải pháp gia tăng bảo vệ

Ngoài sản phẩm chính, bạn có thể chọn thêm các sản phẩm bổ trợ dưới đây để được bảo hiểm có hiệu quả, tránh khỏi tổn thất tài chính gây ra bởi tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn/ thương tật do tai nạn.