Danh mục

Thanh toán quyền lợi bảo hiểm định kỳ

1. Các quyền lợi thanh toán: căn cứ theo Quy tắc điều khoản sản phẩm 

- Quyền lợi tiền mặt.   

- Quyền lợi chi phí sinh hoạt.  

- Quyền lợi đáo hạn.

- Tiền chênh lệch lãi suất.

2. Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thanh toán:    

- Quý khách gửi bộ hồ sơ yêu cầu thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng.    

- Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

3. Thẩm định hồ sơ yêu cầu thanh toán:    

- Phòng Quyền lợi khách hàng tiến hành thẩm định hồ sơ yêu cầu thanh toán quyền lợi.

4. Thanh toán quyền lợi: 

Quý khách nhận quyền lợi hợp đồng bảo hiểm theo những hình thức dưới đây:    

- Bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng được chỉ định hoặc văn phòng Tổng đại lý (theo yêu cầu của Quý khách với số tiền mặt đến 10,000,000VNĐ).     

- Bằng chuyển khoản qua ngân hàng đến tài khoản Người thụ hưởng/Người nhận tiền.    

- Chuyển đóng phí bảo hiểm cho Hợp đồng hợp lệ được Quý khách chỉ định.

- Bằng Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân còn hiệu lực tại ngân hàng được Người thụ hưởng/ Người nhận tiền chỉ định.

5. Thời gian xử lý:    

- Trong vòng 1 ngày làm việc đối với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

6. Các giấy tờ cần cung cấp khi yêu cầu thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm:

 

Hồ sơ cần thiết

 

Quyền lợi

Tiền mặt

Quyền lợi Chi phí

sinh hoạt

Quyền lợi

Đáo hạn

Tiền chênh lệch

lãi suất

Giấy đề nghị thanh toán (tải mẫu tại đây) hoặc Thông báo lĩnh nhận quyền lợi bảo hiểm 
Quyển hợp đồng bảo hiểm      
Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân còn hiệu lực của Người thụ hưởng/ Người nhận tiền
Giấy tờ chứng minh thông tin tài khoản ngân hàng nhận quyền lợi (không bắt buộc)
Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh nhận quyền lợi) 

 

1. Trong một số trường hợp, Bên yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm định kỳ sẽ cần cung cấp các giấy tờ khác để phục vụ cho quá trình thanh toán. Kính mong Quý khách bổ sung kịp thời để việc giải quyết hồ sơ thanh toán được nhanh chóng.

2. Ghi chú về ủy quyền: Do quy định về ủy quyền phụ thuộc vào số tiền cần lĩnh nhận, Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty để được tư vấn chi tiết.