Danh mục
Fubon Life Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng “Dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2022”

Fubon Life Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng “Dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2022”

20/06/2022

Trong khuôn khổ của “Diễn đàn Dịch vụ Tài chính và Ngân hàng mở 2022” với chủ đề: “Phát triển Hệ sinh thái Tài chính số tại Việt Nam - Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng và bứt phá” diễn ra vào ngày 17/6/2022 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) đã vinh dự nhận được giải thưởng “Công ty Bảo hiểm Nhân thọ có Hệ thống Trải nghiệm khách hàng tiêu biểu 2022”.