Danh mục
Fubon Life Việt Nam ra mắt sản phẩm mới ADR01

Fubon Life Việt Nam ra mắt sản phẩm mới ADR01

11/01/2021

Ngày 11/01/2021, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) chính thức ra mắt sản phẩm mới Phúc Bảo Bổ trợ Tai nạn Toàn diện (ADR01), tăng cường quyền lợi trong trường hợp tai nạn lên tới 400% số tiền bảo hiểm, bảo vệ cho cả gia đình trong một hợp đồng bảo hiểm, phí bảo hiểm thấp, bảo vệ lên tới 40 năm.