Danh mục

Sản phẩm tích lũy

PHÚC BẢO AN PHÚ
BẢO VỆ TOÀN DIỆN – TIẾT KIỆM THÔNG MINH

PHÚC BẢO AN PHÚ đóng phí ngắn hạn bảo vệ dài hạn như một tài khoản tiết kiệm và bảo vệ toàn diện cho bạn và gia đình. Sản phẩm giúp bạn vượt qua nỗi lo về tài chính ngay cả khi mắc bệnh hiểm nghèo, hợp đồng vẫn tiếp tục được duy trì với quyền lợi phiếu tiền mặt và đáo hạn giúp những kế hoạch tài chính của bạn và gia đình không bị ảnh hưởng trong quá trình điều trị bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

PHÚC BẢO AN KIM
Giúp bạn vững bước vào tương lai Điểm tựa an toàn vững chắc lâu dài trước những biến cố rủi ro không lường trước

PHÚC BẢO AN KIM sẽ bảo vệ gia đình bạn khi những biến cố không mong đợi ập đến và giúp bạn thực hiện những kế hoạch trong tương lai hoặc kế hoạch về hưu. PHÚC BẢO AN KIM – điểm tựa an toàn vững chắc lâu dài trước những biến cố rủi ro không lường trước được.

Xem chi tiết