Danh mục

Chương trình chăm sóc Khách hàng

Chúng tôi hiểu mỗi hợp đồng bảo hiểm là một niềm tin được gửi gắm, thay cho lời cảm ơn và tri ân đến Quý khách đã tín nhiệm và chọn Fubon phục vụ về bảo hiểm nhân thọ. Fubon xin dành tặng tất cả Quý khách Chương trình chăm sóc đặc biệt với nhiều phần quà ý nghĩa từ Công ty. Hãy trở thành Khách hàng của Fubon để cảm nhận sự khác biệt về các quyền lợi đặc biệt này.

 

1. Quà tặng đặc biệt – Khách hàng VIP

2. Quà tặng Sinh nhật – Khách hàng Thường niên

3. Quà tặng tri ân – Khách hàng Thân thiết

4. Quà tặng năm mới – Khách hàng Đồng hành

 

Chi tiết xếp hạng và Quyền lợi Khách hàng như sau:

 

  Xếp hạng

Tổng phí đóng

hàng năm

Sự kiện

Hình thức

Thời gian thực hiện

Khách hàng VIP

VÀNG

(50 triệu trở lên)

Sinh nhật Bên mua bảo hiểm

Quà tặng

Ngày Sinh nhật

Thiệp chúc mừng

Tin nhắn

Tết Nguyên Đán

Quà tặng

Đầu năm dương lịch

Thiệp chúc mừng

Tin nhắn

BẠC

(Từ 25 triệu đến

dưới 50 triệu)

Sinh nhật Bên mua bảo hiểm

Quà tặng

Ngày Sinh nhật

Thiệp chúc mừng

Tin nhắn

Tết Nguyên Đán

Quà tặng

Đầu năm dương lịch

Thiệp chúc mừng

Tin nhắn

Khách hàng Thường niên

Từ 6 triệu đến

dưới 25 triệu

Sinh nhật Bên mua bảo hiểm

Quà tặng

Vào ngày Sinh nhật

Thiệp chúc mừng

Tin nhắn

Khách hàng Thân thiết

Không quy định

Hợp đồng bảo hiểm tròn 5 năm

Quà tặng

Tháng phát sinh sự kiện HĐBH tròn 5 năm

Thiệp chúc mừng

Tin nhắn

Khách hàng đồng hành

Không quy định

Năm mới

Quà tặng

Trong tháng 12

 

Tổng phí đóng hàng năm Fubon chỉ tính trên các hợp đồng đã đóng tròn năm và còn hiệu lực;

Một Khách hàng có nhiều hợp đồng bảo hiểm thì tổng số phí bảo hiểm sẽ được cộng dồn để hưởng một quyền lợi cao nhất;

Chương trình có hiệu lực từ 01/01/2016 đến 30/04/2019 và sẽ được cập nhật khi có thay đổi.