Danh mục

Tuyển dụng

Nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của chúng tôi, và chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường làm việc chuyên nghiệp để bạn có thể phát triển bền vững và thành công.


Danh sách tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Loại tin tuyển dụng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
 Network & Windows Administrator           Nhân viên chính thức Hà Nội 31/05/2020
Sales Admin Nhân viên chính thức TP. Hồ Chí Minh 15/07/2020
Giám sát trung tâm dịch vụ khách hàng Nhân viên chính thức Hà Nội 15/07/2020
Quản lý kinh doanh tài năng Đại lý TP. Hồ Chí Minh 15/10/2019
Lập Trình Viên Phát Triên Ứng Dụng Nhân viên chính thức Hà Nội 31/05/2020