Danh mục

Tuyển dụng

Nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của chúng tôi, và chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường làm việc chuyên nghiệp để bạn có thể phát triển bền vững và thành công.


Danh sách tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Loại tin tuyển dụng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Kế toán Nhân viên chính thức Hà Nội 31/03/2019
Quản lý kinh doanh tài năng Đại lý TP. Hồ Chí Minh 30/04/2019
Nhân viên PR Nhân viên chính thức Hà Nội 15/04/2019
Nhân viên hỗ trợ đào tạo Nhân viên chính thức Hà Nội 30/04/2019
Quản lý kinh doanh Nhân viên chính thức Hải Phòng 30/04/2019