Danh mục

Tuyển dụng

Nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của chúng tôi, và chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường làm việc chuyên nghiệp để bạn có thể phát triển bền vững và thành công.


Danh sách tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Loại tin tuyển dụng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm Nhân viên chính thức Hà Nội 31/03/2023
Quản trị hệ thống ( SA - IT) Nhân viên chính thức Hà Nội 31/03/2023
Giám đốc kinh doanh vùng cấp cao Nhân viên chính thức Toàn quốc 31/03/2023
Valuation Support Specialist Nhân viên chính thức Hà Nội 31/03/2023
Quản lý kinh doanh kênh Phát triển Đối tác & Khách hàng Doanh nghiệp Nhân viên chính thức Toàn quốc 31/03/2023
Kỹ sư phát triển phần mềm Nhân viên chính thức Hà Nội 31/03/2023
Trưởng phòng kinh doanh tài năng Đại lý Hà Nội 31/03/2023
Nhân viên kế toán Nhân viên chính thức Hà Nội 31/03/2023