Danh mục

Tuyển dụng

Nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của chúng tôi, và chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường làm việc chuyên nghiệp để bạn có thể phát triển bền vững và thành công.


Danh sách tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Loại tin tuyển dụng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Network Administrator Nhân viên chính thức Hà Nội 31/07/2021
Application Developer Nhân viên chính thức Hà Nội 31/07/2021
Underwriter Nhân viên chính thức Hà Nội 09/12/2020
Product support Nhân viên chính thức Hà Nội 30/11/2020
Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh/ FTA Support Staff Nhân viên chính thức Hà Nội 08/10/2020
Agency Training & Development Manager Nhân viên chính thức Hà Nội 08/10/2020
Senior Agency Trainer Nhân viên chính thức Hà Nội 08/10/2020
Multiple Channel Sales Manager Nhân viên chính thức Hà Nội 15/09/2020
 Network & Windows Administrator           Nhân viên chính thức Hà Nội 31/05/2020
Chuyên viên cao cấp Kế hoạch Kinh doanh/ Agency Planning Ex. Specialist Nhân viên chính thức Hà Nội 15/09/2020