Danh mục

Tuyển dụng

Nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của chúng tôi, và chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường làm việc chuyên nghiệp để bạn có thể phát triển bền vững và thành công.


Danh sách tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Loại tin tuyển dụng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ Nhân viên chính thức Hà Nội 31/05/2022
Sales Executive Nhân viên chính thức TP. Hồ Chí Minh 30/04/2022
Quản lý Đào tạo Huấn luyện Đại lý Hà Nội 30/06/2022
Kỹ sư phát triển phần mềm Nhân viên chính thức Hà Nội 31/05/2022
Nhân viên thống kê - tính toán lương thưởng đại lý Nhân viên chính thức Hà Nội 30/04/2022
Sales Training Head Nhân viên chính thức Hà Nội 30/11/2021
HR Admin & Training Nhân viên chính thức Hà Nội 31/03/2022
Hỗ trợ kinh doanh - Tiếng Trung Nhân viên chính thức Hà Nội 15/04/2022
Trợ lý hành chính - tiếng Trung Nhân viên chính thức Hà Nội 15/04/2022
Product support Nhân viên chính thức Hà Nội 30/11/2020