Danh mục

Tuyển dụng

Nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của chúng tôi, và chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường làm việc chuyên nghiệp để bạn có thể phát triển bền vững và thành công.


Danh sách tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Loại tin tuyển dụng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh tiếng Trung Nhân viên chính thức Hà Nội 30/11/2022
Nhân viên kế toán Nhân viên chính thức Hà Nội 30/11/2022
Nhân viên hành chính tiếng Trung Nhân viên chính thức Hà Nội 30/11/2022
Thực tập sinh Huấn luyện Kinh doanh Thực tập sinh Toàn quốc 30/11/2022
Trưởng phòng kinh doanh tài năng Đại lý Hà Nội 30/11/2022
Kỹ sư phát triển phần mềm Nhân viên chính thức Hà Nội 30/11/2022
Quản lý kinh doanh kênh Banca, đối tác Nhân viên chính thức TP. Hồ Chí Minh 30/11/2022
Quản lý kinh doanh kênh Banca, đối tác tiếng Trung Nhân viên chính thức TP. Hồ Chí Minh 30/11/2022
Thực tập sinh phòng Nghiệp vụ Bảo hiểm Thực tập sinh Hà Nội 30/11/2022
Valuation Support Specialist Nhân viên chính thức Hà Nội 30/11/2022