Danh mục

Tuyển dụng

Nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của chúng tôi, và chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường làm việc chuyên nghiệp để bạn có thể phát triển bền vững và thành công.


Danh sách tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Loại tin tuyển dụng Địa điểm làm việc Ngày đăng tuyển Ngày hết hạn
Valuation & Modeling Actuary Nhân viên chính thức Hà Nội 14/03/2024 30/04/2024
Product Pricing & Development Actuary Nhân viên chính thức Hà Nội 14/03/2024 30/04/2024
Giám đốc kinh doanh vùng cấp cao Nhân viên chính thức Toàn quốc 31/12/2023
Giám đốc kinh doanh khu vực cấp cao Đại lý Toàn quốc 31/12/2023
Trưởng phòng kinh doanh UM và Giám đốc ban kinh doanh BM Đại lý Toàn quốc 31/12/2023
Tư vấn tài chính Bảo hiểm SM Đại lý Toàn quốc 31/12/2023