Danh mục

Fubon Life Việt Nam ra mắt kênh đóng phí bảo hiểm tái tục mới: Đóng phí bảo hiểm tới số tài khoản định danh

Fubon Life Việt Nam ra mắt kênh đóng phí bảo hiểm tái tục mới: Đóng phí bảo hiểm tới số tài khoản định danh

 

 

Nhằm cung cấp cho Khách hàng các trải nghiệm dịch vụ tốt hơn khi thực hiện đóng phí tái tục cho hợp đồng bảo hiểm đồng thời khắc phục hạn chế của phương thức đóng phí chuyển khoản qua số tài khoản thông thường, Fubon Life Việt Nam ra mắt kênh đóng phí bảo hiểm tái tục mới: đóng phí bảo hiểm tới số tài khoản định danh.

 

Theo đó, mỗi một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực sẽ được gắn một dãy số tương ứng (gọi là số tài khoản định danh) và một mã QR.

 

Để biết số tài khoản định danh cho hợp đồng của mình, Khách hàng truy cập vào Cổng thông tin Khách hàng của Fubon Life Việt Nam để tra cứu thông tin tại mục Thanh toán phí bảo hiểm.

 

Đường link website Cổng thông tin điện tử dành cho Khách hàng của Fubon Life Việt Nam: https://khachhang.fubonlife.com.vn

 

Khi chuyển khoản đóng phí tái tục tới số tài khoản định danh, Khách hàng có thể lựa chọn chuyển khoản vào số tài khoản (bằng cách thực hiện sao chép số tài khoản định danh) hoặc thanh toán chuyển khoản qua mã QR (bằng cách thực hiện chức năng Quét mã QR từ App ngân hàng trực tuyến trên điện thoại). Trường hợp Khách hàng đã biết số tài khoản định danh tương ứng với số hợp đồng bảo hiểm của mình, có thể chủ động chuyển khoản đóng phí vào số tài khoản định danh từ tài khoản ngân hàng của mình.

 

Đường link website Hướng dẫn chi tiết đóng phí tới số tài khoản định danh dành cho Khách hàng của Fubon Life Việt Nam:

 https://www.fubonlife.com.vn/dich-vu-khach-hang/kenh-thanh-toan-phi-bao-hiem.html

 

Có thể thấy, việc đóng phí tới số tài khoản định danh sẽ khắc phục được hạn chế so với chuyển khoản đóng phí thông thường: Khách hàng sẽ không cần nhập thông tin số hợp đồng vào nội dung nộp tiền khi chuyển khoản đóng phí, tránh nộp nhầm phí bảo hiểm sang hợp đồng bảo hiểm khác. Ngoài ra, tài khoản định danh này có ý nghĩa như một tài khoản thụ hưởng, Khách hàng dễ dàng quản lý và đối soát được các lần chuyển tiền đóng phí cho từng hợp đồng bảo hiểm của mình.

 

Trong trường hợp Khách hàng có bất kỳ yêu cầu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Công ty qua số điện thoại đường dây nóng: 024-62827887 (tại Hà Nội) / 028-39296818 (tại TP. HCM).