Danh mục

Tạm ứng giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm

1. Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu tạm ứng:    

- Quý khách gửi bộ hồ sơ yêu cầu tạm ứng đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng.    

- Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu tạm ứng khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

 

2. Thẩm định hồ sơ yêu cầu tạm ứng:    

- Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tiến hành thẩm định hồ sơ yêu cầu tạm ứng.

 

3. Chi trả khoản Tạm ứng:

Quý khách nhận khoản tạm ứng giá trị hoàn lại theo những hình thức dưới đây: 

- Bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng được chỉ định hoặc văn phòng Tổng đại lý (theo yêu cầu của Quý khách với số tiền mặt đến 10.000.000VNĐ).    

- Bằng chuyển khoản qua Ngân hàng đến tài khoản Bên mua bảo hiểm/Người nhận tiền.    

- Chuyển đóng phí bảo hiểm cho Hợp đồng hợp lệ được Quý khách chỉ định.

Bằng Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân còn hiệu lực tại ngân hàng được Bên mua bảo hiểm/ Người nhận tiền chỉ định.

 

4. Thời gian xử lý:    

- Trong vòng 1 ngày làm việc đối với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

 

5. Các giấy tờ cần cung cấp khi yêu cầu tạm ứng giá trị hoàn lại:

-  Giấy đề nghị thanh toán (tải mẫu tại đây)

- Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân còn hiệu lực của Bên mua bảo hiểm/ Người nhận tiền.

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền nhận tiền): Do quy định về ủy quyền phụ thuộc vào số tiền cần lĩnh nhận, Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty để được tư vấn chi tiết.

Trong một số trường hợp, Quý khách sẽ cần cung cấp các giấy tờ khác để phục vụ cho quá trình thẩm định hồ sơ. Kính mong Quý khách bổ sung kịp thời để việc giải quyết hồ sơ tạm ứng được nhanh chóng.