Danh mục

Chương trình Quà tặng cho khách hàng mua sản phẩm nhân dịp ra mắt sản phẩm mới Fubon An tâm tích lũy

Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới Fubon An tâm tích lũy (FEP01), Fubon Life Vietnam xin thông báo Chương trình Quà tặng Khách hàng, cụ thể như sau:

 

 

1. Điều kiện nhận quà tặng: Khách hàng mua sản phẩm FEP01, có mức phí lần đầu (IFYP) từ 10 triệu đồng trở lên và đã hoàn thành đóng phí cho Công ty.


2. Thời gian chương trình: Từ 22.08.2022 đến ngày 21.09.2022.


3. Cơ cấu Quà tặng: Căn cứ vào ngày hoàn thành đóng phí và số phí bảo hiểm thực đóng để chọn ra 50 khách hàng có số phí thực đóng lớn nhất. 50 khách hàng mua sản phẩm có mức phí cao nhất và sớm nhất sẽ nhận được quà tặng từ Công ty.

  • 20 Giải Nhất: Quà tặng là 01 Ba lô Fubon.
  • 20 Giải Nhì: Quà tặng là 01 Ô Fubon.
  • 10 Giải Ba: Quà tặng là 01 Áo mưa Fubon.

Fubon Life Vietnam