Danh mục

Chương trình Tri ân khách hàng Quý 4.2022

Để tri ân các Khách hàng cá nhân đã tin tưởng và ủng hộ Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam, Bộ phận Nghiệp vụ Bảo hiểm dành tặng 1.000 phần quà cho các Khách hàng cá nhân có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Công ty sau khi Khách hàng đóng phí bảo hiểm tái tục thành công cho hợp đồng trong thời gian diễn ra chương trình ưu đãi. Chi tiết chương trình như sau:

 

 

1. Thời gian chương trình: Từ ngày 17/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022

 

2. Điều kiện hợp đồng của chương trình: Tất cả các hợp đồng được thu phí thành công từ ngày 17/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo danh sách hợp đồng cần thu phí bảo hiểm tái tục được cung cấp bởi tổ Phí bảo hiểm – Bộ phận Nghiệp vụ Bảo hiểm.

 

3. Đối tượng được nhận Quà tặng: Khách hàng cá nhân của hợp đồng bảo hiểm có ngày đến hạn đóng phí hoặc ngày gia hạn đóng phí trong thời gian chương trình ưu đãi.

 

4. Nội dung chương trình ưu đãi: 1.000 hợp đồng bảo hiểm đầu tiên sau khi được đóng phí thành công trong thời gian chương trình ưu đãi sẽ nhận được một mã nạp thẻ điện thoại được gửi qua tin nhắn SMS tương ứng với số phí bảo hiểm thực đóng (không bao gồm phần phí bảo hiểm đóng thêm). Cụ thể:

 

Phí bảo hiểm Quý khách thực đóng cho mỗi hợp đồng

Quà tặng cho mỗi hợp đồng

Từ 5.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng

Thẻ nạp điện thoại trị giá 50.000 đồng

Từ 15.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng

Thẻ nạp điện thoại trị giá 100.000 đồng

Từ 30.000.000 đồng trở lên

Thẻ nạp điện thoại trị giá 150.000 đồng

 

5. Các giải thích khác:

 

5.1. Chương trình chỉ dành cho hợp đồng bảo hiểm có ngày đến hạn đóng phí từ ngày 18/08/2022 đến ngày 31/12/2022 theo danh sách được tổ Phí bảo hiểm cung cấp từ ngày diễn ra chương trình. Quý khách hàng có hợp đồng đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ nhận được tin nhắn từ Công ty để thông báo chương trình ưu đãi.

 

5.2. Quý khách hàng sẽ được thông báo về chương trình ưu đãi qua cuộc gọi nhắc phí nếu có hợp đồng đủ điều kiện tham gia chương trình và thuộc thời gian gọi điện nhắc phí từ Công ty theo quy định.

 

5.3. Hợp đồng bảo hiểm phải được đóng phí trước ngày đến hạn đóng phí hoặc trong thời gian gia hạn đóng phí của kỳ phí đến hạn. Các khoản hoàn trả khoản tạm ứng đóng phí tự động và khoản giảm thu nhập đầu tư/lãi phát sinh sẽ không được tính cho chương trình này.

 

5.4. Các khoản hoàn trả khoản vay/tạm ứng từ giá trị hoàn lại và khoản giảm thu nhập đầu tư/lãi phát sinh sẽ không được tính cho chương trình này.

 

5.5. Phí đóng thêm (top up) của sản phẩm liên kết chung Phúc Bảo an trường thịnh sẽ không được tính vào chỉ số phí bảo hiểm thực đóng của chương trình này.

 

5.6. Tổ phí bảo hiểm thống kê để xác định 1.000 hợp đồng đủ điều kiện nhận Quà tặng và trong vòng 7 ngày làm việc sẽ gửi tin nhắn thông báo mã thẻ nạp điện thoại để khách hàng có thể sử dụng.

 

6. Thông tin liên hệ: Cù Thị Hồng Hạnh số máy nhánh: 16319

Tổ phí bảo hiểm – Bộ phận Nghiệp vụ Bảo hiểm:

Email: honghanh.cu@fubon.com

Công ty chỉ giải quyết các thắc mắc liên quan đến kết quả chương trình (nếu có) trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình.