Danh mục

Cổng thông tin điện tử dành cho Khách hàng chính thức sử dụng từ ngày 18/03/2019

Nhằm cung cấp cho Khách hàng các trải nghiệm dịch vụ tốt hơn, từ ngày 18/03/2019 Công ty BHNT Fubon Việt Nam chính thức sử dụng Cổng thông tin điện tử dành riêng cho các Khách hàng đã và đang tham gia Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với Công ty.

Với các tính năng và tiện ích của Cổng thông tin khách hàng, thông qua Cổng thông tin khách hàng, Khách hàng có thể: 

  • Thực hiện tra cứu các thông tin liên quan tới Hợp đồng bảo hiểm mà Khách hàng là Bên mua bảo hiểm: bao gồm tra cứu thông tin Bên mua bảo hiểm, chi tiết hợp đồng bảo hiểm, chi tiết sản phẩm, nhân viên tư vấn bảo hiểm, thông tin Người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm, thông tin giá trị hợp đồng, lịch sử đóng phí, các báo cáo thường niên của Hợp đồng.
  • Quản lý thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, giấy tờ tùy thân, thông tin liên lạc (điện thoại), thông tin địa chỉ) và cập nhật thông tin địa chỉ liên hệ và (hoặc) địa chỉ thường trú, số điện thoại, địa chỉ email qua Cổng thông tin điện tử mà không cần điền các giấy tờ yêu cầu thay đổi.
  • Gửi yêu cầu, thắc mắc liên quan tới các nghiệp vụ quản lý Hợp đồng bảo hiểm qua Cổng thông tin điện tử.

Để đăng ký tài khoản, Khách hàng cần có ít nhất 01 Hợp đồng bảo hiểm còn đang có hiệu lực tại Fubon Life Việt Nam. Mỗi Khách hàng (là cá nhân hoặc tổ chức) đều chỉ được sử dụng một (01) tài khoản để đăng nhập vào hệ thống Cổng thông tin điện tử.

Khách hàng vui lòng đăng nhập vào đường link website: https://khachhang.fubonlife.com.vn , chọn mục “Hướng dẫn sử dụng” để tải về tài liệu “Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin Khách hàng Fubon Life Việt Nam”.

Trong trường hợp Khách hàng có bất kỳ yêu cầu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Công ty qua số điện thoại đường dây phục vụ khách hàng: 024-62827887 (tại Hà Nội) / 028-39296818 (tại TP. HCM).