Danh mục

Tập đoàn Tài chính Fubon 4 năm liên tiếp lọt vào danh sách các doanh nghiệp đạt Chỉ số phát triển bền vững của Dow Jones.

Chỉ số Bền vững Dow Jones (DJSI) đã công bố kết quả bình chọn năm 2020. Tập đoàn Tài chính Fubon (2881) tiếp tục được các tổ chức quốc tế khẳng định thông qua thành tích 4 năm liên tiếp được bình chọn vào danh sách các công ty đạt thành tích cao nhất toàn thế giới (chỉ số DJSI World).

 

Chỉ số phát triển bền vững là chỉ số chuẩn đầu tiên đánh giá sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, và cũng là chỉ số chuẩn và quan trọng để các  nhà đầu tư, các công ty quản lý quỹ đánh giá tính bền vững và hiệu quả khi đầu tư vào doanh nghiệp.

 

Tập đoàn Tài chính Fubon đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong phát triển bền vững, lấy Chỉ số phát triển bền vững DJSI là cơ sở để chúng tôi không ngừng tiến bộ, kết quả cũng thể hiện trên thành tích các chỉ số kinh tế, môi trường, xã hội, năm nay thành tích đạt được trên tất cả các chỉ số đều cao vượt lên số điểm bình quân của ngành, trong đó chỉ số về kinh tế, xã hội đều cao điểm số của ngành tài chính 10% .

 

Trong số 23 hạng mục đánh giá năm nay của DJSI, Tập đoàn Tài chính Fubon, Fubon đứng đầu trong ngành trên 5 hạng mục bao gồm Tính hiệu quả trong sách lược, nguyên tắc bảo hiểm bền vững, báo cáo tác động tích cực tới môi trường, báo cáo tác động tích cực tới xã hội và khả năng thanh khoản tài chính.

 

Ngài Richard Tsai, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Fubon cho biết, để gắn sâu DNA bền vững vào văn hóa doanh nghiệp, mỗi con người của Fubon đều phải thiết lập KPI về tính bền vững, KPI của các giám đốc điều hành cao cấp cũng như nhân viên cấp dưới đều phải gắn liền với thành quả của sự bền vững.

 

Không chỉ vậy, Tập đoàn Tài chính Fubon đã bổ sung “KPI bền vững cấp Bộ phận” trong năm nay nhằm tích cực triển khai tính bền vững trong kinh doanh hàng ngày từ chiến lược phát triển tổ chức đến mục tiêu cá nhân.

 

Ngài Richard Tsai cho biết, việc 4 năm liên tiếp được bình chọn vào danh sách các doanh nghiệp đạt Chỉ số phát triển bền vững Thế giới Dow Jones vừa là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm. Chúng tôi cam kết tiếp tục giữ vững vị trí doanh nghiệp tiêu chuẩn quốc tế, phát huy giá trị bền vững của tập đoàn tài chính và góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp cho mọi người. 


Để các Bên Liên quan của tập đoàn hiểu rõ về doanh nghiệp. Tập đoàn Tài chính Fubon là tổ chức đầu tiên tại Đài Loan giới thiệu phương pháp True Value (Giá trị đích thực). Phương pháp này tính toán các tác động bên ngoài và lợi ích được tạo ra trong môi trường và xã hội, đo lường thành giá trị bằng tiền tệ các thành quả phát triển bền vững của Tập đoàn Tài chính Fubon.

 

Ngài chủ tịch Richard Tsai chỉ ra rằng, trong năm 2019, các hoạt động bền vững của Tập đoàn Tài chính Fubon đã tạo ra tổng “Giá trị đích thực” là 34 tỷ Đài tệ, tăng 8% so với năm trước. Rõ ràng nhận thấy, Tập đoàn Tài chính Fubon đã đạt được những kết quả xuất sắc trong hoạt động kinh doanh bền vững và tiếp tục hướng tới tầm nhìn vì lợi ích toàn xã hội.

 

Tập đoàn Tài chính Fubon đã theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững từ rất sớm. Năm 2015, Tập đoàn đã khởi động dự án Tầm nhìn bền vững. Năm nay, hành động phát triển bền vững về quản trị doanh nghiệp đã được phát triển và mở rộng thành 6 chiến lược bền vững mới, bao gồm: "Quản trị bền vững, Tài chính cùng trách nhiệm, Dịch vụ sáng tạo, Môi trường bền vững, Chăm sóc nhân viên và trách nhiệm cộng đồng". Đồng thời, Tập đoàn Tài chính Fubon cũng đem ý tưởng này triển khai tới các công ty con, ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và chứng khoán để thành lập các nhóm thực hiện ESG và báo cáo kết quả phát triển bền vững cho HĐQT một cách thường xuyên, qua đó tiên phong thúc đẩy hoạt động kinh doanh bền vững.