Danh mục
PHÚC BẢO AN NHÀN

PHÚC BẢO AN NHÀN

Một cuộc sống an nhàn lúc tuổi già là một mục tiêu quan trọng của tất cả chúng ta. PHÚC BẢO AN NHÀN sẽ giúp bạn thực hiên điều đó, một cách hiệu quả nhất. Chỉ với một số tiền tiết kiệm rất nhỏ mỗi ngày, bạn có thể tích góp để nhận những khoản tiền định kỳ lúc tuổi già, khi bạn cần nhất. 

Nếu bạn ở trong những hoàn cảnh sau đây, PHÚC BẢO AN NHÀN sẽ là kế hoạch tuyệt vời nhất của bạn:

  • Bạn là người trung niên, bắt đầu lên kế hoạch về hưu.
  • Bạn có nhu cầu vừa tích lũy vừa bảo vệ.
  • Bạn làm nghề tự do, không tham gia bảo hiểm xã hội, hoặc tham gia bảo hiểm xã hội ở mức thấp.
  • Bạn có kế hoạch nghỉ hưu sớm, hưởng thụ cuộc sống.

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm

 

 

Quyền lợi bảo hiểm

 

Description: protec icon Quyền lợi bảo vệ:

 

 

Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong:

100% × Số tiền bảo hiểm.

Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

100% × Số tiền bảo hiểm.

 

 

Description: protec iconQuyền lợi tiền mặt định kỳ:

 

10% × Số tiền bảo hiểm

(*Được nhận 9 lần bắt đầu từ sau khi thời gian đóng phí kết thúc.Sau khi chi trả quyền lợi, Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực)

 

Description: protec iconQuyền lợi đáo hạn:                          

10% × Số tiền bảo hiểm

 

 

 

Thông tin sản phẩm

 

 

Tuổi được bảo hiểm

 Người được bảo hiểm phải từ 20 đến 55 tuổi khi mua bảo hiểm, tùy vào thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm

 Đến năm 59, 64, 69 hoặc 74 tuổi

Thời hạn đóng phí

 Đến năm 50, 55, 60 hoặc 65 tuổi

Định kỳ đóng phí

 Hàng quý, hàng nửa năm hay hàng năm

Số tiền bảo hiểm

 Từ 30 triệu đến 2 tỷ đồng.


THÔNG TIN THAM KHẢO

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Những giải pháp gia tăng bảo vệ

Ngoài sản phẩm chính, bạn có thể chọn thêm các sản phẩm bổ trợ dưới đây để được bảo hiểm có hiệu quả, tránh khỏi tổn thất tài chính gây ra bởi tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn/ thương tật do tai nạn.