Danh mục
PHÚC BẢO THÀNH ĐẠT

PHÚC BẢO THÀNH ĐẠT

PHÚC BẢO THÀNH ĐẠT sẽ giúp bạn chuẩn bị quỹ học tập cho con, đồng thời đề phòng những rủi ro trong cuộc sống có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của con và của bạn, người trụ cột trong gia đình. Đồng thời, khi con bạn đủ 22 tuổi, bạn sẽ được nhận một khoản tiền lớn để làm quà khởi nghiệp cho con bạn.


Đặc điểm nổi bật của sản phẩm

 

  Bảo vệ bé yêu tới năm 22 tuổi

 

  Quỹ học vấn sau khi bé tốt nghiệp

 

  Bảo vệ bệnh hiểm nghèo cho cả gia đình

 

  Miễn phí đóng toàn hợp đồng và trợ cấp sinh hoạt khi ba mẹ gặp rủi ro 

 

Quyền lợi bảo hiểm

 

Description: protec iconQuyền lợi bảo vệ:

 

Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

300% x Số tiền bảo hiểm.

Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm mắc bệnh nghiêm trọng:

100% × Số tiền bảo hiểm.

 

 

Description: protec iconQuyền lợi tích lũy:

 

Nhận Quyền lợi đáo hạn bằng 100% x Số tiền bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tròn 22 tuổi và nhận Quyền lợi tiền mặt theo một trong hai kế hoạch sau

 

Kế hoạch A:

 

Tuổi của Người được bảo hiểm 14 15 16 17 22
% số tiền bảo hiểm 15% 20% 25% 30% 100%

 

 

Kế hoạch B:

 

Tuổi của Người được bảo hiểm 18 19 20 21 22
% số tiền bảo hiểm 35% 40% 45% 50% 100%

 

 

Description: protec iconQuyền lợi khác :

 

 

Quyền lợi miễn phí bảo hiểm

Quyền lợi chi phí sinh hoạt

Khi Bên mua bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Công ty sẽ miễn phí bảo hiểm các kỳ tiếp theo. Các quyền lợi bảo hiểm của hợp đồng không thay đổi

Khi Bên mua bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Công ty sẽ chi trả cho người được bảo hiểm 10% số tiền bảo hiểm mỗi năm cho đến khi hợp đồng chấm dứt. Các quyền lợi bảo hiểm khác của hợp đồng không thay đổi.

 

 

Thông tin sản phẩm

                              

Tuổi được bảo hiểm  0~13
Thời hạn bảo hiểm  Đến năm 22 tuổi.
Thời hạn đóng phí  Đến năm 15 hoặc 18 tuổi
Định kỳ đóng phí  Hàng quý, hàng nửa năm hay hàng năm
Số tiền bảo hiểm  30 triệu đến 1,5 tỷ đồng

THÔNG TIN THAM KHẢO

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

 

Những giải pháp gia tăng bảo vệ

Ngoài sản phẩm chính, bạn có thể chọn thêm các sản phẩm bổ trợ dưới đây để được bảo hiểm có hiệu quả, tránh khỏi tổn thất tài chính gây ra bởi tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn/ thương tật do tai nạn.