Danh mục
PHÚC BẢO TỬ KỲ

PHÚC BẢO TỬ KỲ

PHÚC BẢO TỬ KỲ kế hoạch bảo hiểm có kỳ hạn, giúp trang trải cho những nghĩa vụ bắt buộc về tài chính trong trường hợp điều không mong đợi xảy ra với người trụ cột của gia đình như:

  • Chi phí mai táng, nợ nần, nghĩa vụ thuế trước lúc mất.
  • Những chi phí sinh hoạt thường ngày của người thân như chi phí ăn ở, hay chi phí giáo dục.
  • Những chi phí trong tương lai cho người thân của bạn như học phí đại học cho con cái, chi phí nuôi dưỡng cha mẹ già, tiền để dành lúc hưu trí.

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm

 

 

Quyền lợi bảo hiểm

 

Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong:

 

100% × Số tiền bảo hiểm.

 

Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

 

100% × Số tiền bảo hiểm.

Thông tin sản phẩm

 

Tuổi được bảo hiểm

0-45 hoặc 0-55

Thời hạn bảo hiểm

10, 15 hoặc 20 năm

Thời hạn đóng phí

10, 15 hoặc 20 năm

Định kỳ đóng phí

Hàng quý, hàng nửa năm hay hàng năm

Số tiền bảo hiểm

Từ 30 triệu đến 2 tỷ đồng.

 


THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Những giải pháp gia tăng bảo vệ

Ngoài sản phẩm chính, bạn có thể chọn thêm các sản phẩm bổ trợ dưới đây để được bảo hiểm có hiệu quả, tránh khỏi tổn thất tài chính gây ra bởi tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn/ thương tật do tai nạn.